miercuri, 16 februarie 2011

Cine are prioritate în urmǎtoarea intersecţie ?


  1. Tramvaiul 1 pentru cǎ vine din partea de jos a pozei şi carǎ o grǎmadǎ de oameni nervoşi care au întârziat la lucru
  2. Tramvaiul 2 pentru cǎ vine din partea opusǎ cu tramvaiul 1 iar vatmanul s-a plictisit de linii care merg doar în faţǎ şi ar vrea sǎ vadǎ unde duce strada din stânga.
  3. Betoniera 3 deoarece se întǎreşte cimentul şi şeful de şantier iar îl va da afarǎ pe şofer pentru cǎ (iar) a pierdut vremea pe la amantǎ din drum spre casǎ spre şantier, futu-i mama lui de fustangiu cǎ are câte una în fiecare cartier şi tot nu se mai saturǎ.
  4. Maşina 4 pentru cǎ merge pe contrasens şi blocheazǎ în mod fatal intersecţia, iar în pozǎ se vede clar ceafa groasǎ şi lanţul gros de aur, deci nimeni nu va îndrǎzni sǎ-l întrebe “Bǎi umflatule, de ce blochezi în mod fatal intersecţia?”
  5. Camionul 5 pentru cǎ transportǎ pâine spre o gaşcǎ de pǎlmaşi înfometaţi, şi oricum s-a bǎgat in intersecţie ca o muscǎ în curul calului, iar în spate nu vrea sǎ dea, strigând ca un apucat “ Ia mâna bǎǎǎ, nu vezi cǎ zgârâi vopseaua...”
  6. Maşina 6 pentru cǎ este complet blocatǎ de cei doi muişti albaştri care au parcat în spatele lui şi se îndreaptǎ spre cauciucurile adverse cu şişul în mânǎ.
  7. Maşina 7 pentru cǎ a sǎpat deja dupǎ o orǎ de aşteptate şi înjurǎturi.
  8. Pietonul 8 pentru cǎ are o drujbǎ în plasǎ şi este hotǎrât sǎ-şi facǎ loc pânǎ pe partea cealaltǎ a carosabilului. 

joi, 10 februarie 2011

Geneza dupǎ Porcuşor – partea 4 – Blestemul bǎrbatului


18.1 Apoi Domnul s-a întors spre bǎrbat şi aşa i-a glǎsuit:
18.2 Iar tu, pentru cǎ ai ascultat de femeie, blestemat vei fi în veci sǎ nu-ţi gǎseşti locul şi rostul. Vei fi un animal ciudat, plin de contradicţii.
18.3 Toatǎ viaţa ta vei depinde de femeie şi vei alerga dupǎ PIZDǍ, deşi te vei crede independent. Cum vei ajunge la o PIZDǍ vei dori imediat o alta.
18.4 Vei cǎuta tot timpul femeia perfectǎ, pe care, când o vei gǎsi, vei vrea doar sǎ o fuţi, apoi vei cǎuta o altǎ femeie perfectǎ.
18.5 Te vei crede stǎpânul femeii, cocoş, taur, dar de fapt ea te va manipula şi vei munci ca un rob pentru ea şi pentru copiii tǎi, care nu întotdeauna vor fi ai tǎi.
18.6 Vei avea douǎ capete, care nu vor putea gândi simultan. Cel mare va suporta toate funcţiile corpului, iar cel mic se va gândi exclusiv la PIZDǍ. Mai mult, când cel mic va incepe sǎ gândeascǎ, cel mare va intra pe stand-by... De aici ţi se vor trage toate nenorocirile...”
18.7 Bǎrbatul privi triumfǎtor spre femeie: „Ai auzit fǎǎǎ, eu o sǎ fiu dual-core. Sǎ ştii de pe acum cine-i şeful...”
18.8 Domnul îşi trase o palmǎ peste faţǎ şi se întoarse spre Iisus: „Auzi, nu cumva îi dǎdusem deja darul prostiei înainte sǎ şi-l mai aleagǎ odatǎ în locul frumuseţii?”
18.9 „Nu ştiu Doamne - spuse Iisus încurcat. Trebuie sǎ-mi verific registrele. Revin peste 5000 de ani...”
18.10 Pe la mijlocul vieţii vei avea impresia cǎ ai pierdut vremea, o vei lua razna şi îţi vei lua câmpii cǎutând o PIZDǍ mai tânǎrǎ. Când iţi vei da seama cǎ ai fǎcut-o de oaie va fi prea târziu şi vei ajunge rǎu.
18.11 Doamne – spuse Isus – iartǎ-mǎ cǎ mǎ bag, dar înainte de a pleca pot sǎ adaug ceva?
18.12 Spune Fiule, deşi cam cred cǎ ştiu unde baţi.
18.13 Deci, preferata mea, o sa ne asigurǎm entertainement-ul pe câteva mii de ani:
18.14 „Scopul tǎu în viaţǎ va fi sǎ mardeşti cât mai multe femei. Nimic nu va conta aşa de tare ca mardeala. Paradoxal însǎ, vei avea pretenţia ca femeile cu care umbli sǎ nu mai fi umblat cu nimeni înaintea ta şi, bineînţeles, sǎ fie virgine. Le vei cǎuta disperat pe alea care nu vor fi, iar pe restul le vei considera curve. Vei vrea sǎ te cǎsǎtoreşti doar cu o virginǎ, dar, paradoxal, o vei acuza de lipsǎ de experienţǎ şi vei cǎuta imediat alta. Asta câteva mii de ani, pânǎ te vei prinde de farsǎ.”
18.15 Domnul se întoarse plin de admiraţie spre Iisus : „Fiule, ţi-am mai zis cǎ eşti bun?”
18.16 La care Iisus rǎspunse grav: „Da!”


19.1 Şi Domnul spuse cu glas mare: „Asta e tot. Acum dispǎreţi, înmulţiţi-vǎ, iubiţi-vǎ, scoateţi-vǎ ochii, faceţi ce vreţi, numai sǎ nu vǎ mai vǎd. Şi plecaţi din grǎdina Mea, cǎ mi-aţi tǎvǎlit toate zambilele. Şi aţi fi în stare sǎ mâncaţi şi din Pomul Vieţii şi atunci nu mǎ mai scap de voi în veci.
19.2 Şi dacǎ aveţi ceva de comentat, mergeţi la DRACU’. Mi-a zis cǎ o sǎ vǎ asculte cu atenţie.”
19.3 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi cu o sticlǎ de gin, care să nege vehement cǎ acela este drumul spre Pomul Vieţii dacǎ va veni cumva cineva vreodatǎ sǎ întrebe tâmp: „Nu vǎ supǎraţi, ǎsta este drumul spre Pomul Vieţii?”
- sfârşit -

sâmbătă, 5 februarie 2011

Geneza dupǎ Porcuşor – partea 3 – Blestemul femeii17.1  Şi Domnul i-a zis femeii: „Pentru cǎ mi-ai nesocotit porunca voi înmulţi foarte mult suferinţele tale.
17.2 Vei fi mereu nemulţumitǎ şi vei dori altceva decât vei avea. Când vei obţine acel ceva îţi vei dori altceva şi tot aşa la infinit
17.3 Vei fi excesiv de preocupatǎ de frumuseţea ta pe care nu o vei gǎsi niciodatǎ indestulǎtoare. Te vei compara mereu cu alte femei şi le vei gǎsi mai frumoase.
17.4 Câteva mii de ani vei fi sclava bǎrbatului, timp în care te vei plânge incontinuu cǎ eşti asupritǎ, pânǎ când tu şi surorile tale veţi inventa feminismul şi emanciparea femeii.
17.5 Dupǎ inventarea emancipǎrii femeii va fi şi mai rǎu, pentru cǎ te vei plânge cǎ ai prea multe resopnsabilitǎţi, pentru cǎ nu vei fi capabilǎ sǎ-ţi dai seama cǎ libertatea vine împreunǎ cu responsabilitatea.
17.6 Multe din suratele tale vor prefera sǎ fie nişte paraziţi care sǎ trǎiascǎ pe spinarea bǎrbatului şi sǎ se hrǎneascǎ cu zilele lui fripte decât sǎ-şi câştige singure existenţa.
17.7 Îţi voi da o viaţǎ plinǎ de scurgeri şi menstruaţii, şi suferinţa ta se va uşura doar în momentul in care un bǎrbat va inventa tamponul, iar tu vei inventa pusul tamponului. Asta pentru cǎ nu vei fi de fapt în stare sǎ inventezi nimic toatǎ viaţa ta.
17.8 Vei creşte o şleahtǎ de copii, pânǎ în momentul în care un bǎrbat va inventa prezervativul şi tu vei inventa pusul prezervativului. Oricum va fi prea târziu, pentru cǎ şi aşa veţi fi prea mulţi pe Pǎmânt, şi bonele se vor fi inventat înainte.”
17.9 Femeia cǎzu pe gânduri: „Doamne, grele pedepse mi-ai dat. Dǎ-mi mǎcar o micǎ alinare pentru acestea”.
17.10 Domnul cǎzu pe gânduri şi zise: „Bine, fie. În compensaţie îţi voi da o unealtǎ puternicǎ, pe care vei învǎţa sǎ o foloseşti instinctiv, încǎ de la naştere. Vei putea manipula toţi bǎrbaţii cu ea şi toatǎ lumea se va învârti în jurul ei.”
17.11 Aceastǎ unealtǎ se va numi PIZDǍ.
- va urma -

miercuri, 2 februarie 2011