duminică, 22 ianuarie 2012

Pentru mult iubitul şi stimatul ion iliescu

          Cu ocazia a 22 de ani de la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, sǎ ne unim glasul pentru a-i ura pǎrintelui nostru întru democraţie, Ion Iliescu, acest emanat spontan al unei mişcǎri bine pregǎtite, tot ceea ce ne lasǎ inima.
          Pentru a uşura trimiterea mesajelor, am pregǎtit o scrisoare standard, pe care doar trebuie sǎ bifaţi caldele voastre urǎri. De asemenea, acelaşi model poate fi folosit şi cu ocazia altor evenimente din viaţa ilustrului, sperǎm cât mai puţine de acum încolo.
          Listaţi, completaţi şi trimiteţi-i cât mai mulţi. Sǎ simtǎ şi el cǎ-i aniversare.