marți, 17 mai 2011

Paralelozauri


- Credeţi cǎ mai dureazǎ mult? – întrebǎ Cel Cu Creastǎ Roşie cu Dungi Galbene. Întrebarea lui sunase retoric, aşa cǎ ceilalţi nu se simţirǎ obligaţi sǎ rǎspundǎ, mulţumindu-se sǎ-l priveascǎ plictisiţi.
- Nu de alta, dar mǎ cam piş pe mine – continuǎ prosteşte Cel Cu Creastǎ Roşie cu Dungi Galbene.
 De data aceasta ceilalţi se uitarǎ la el dezaprobator. Din spate se auzi un “şşşş”.
 - Cred cǎ vrea sǎ se punǎ bine cu restul – şopti Cel Cu Creastǎ Verde cu Picǎţele cǎtre Cel Cu Creastǎ Mov. Asta pentru cǎ aşa cum îl vǎd de “dotat” sigur va fi sclavul cuiva din sala asta – adǎugǎ tot el, privindu-şi cu coada ochiului bǎrbǎţia.

            Cel Cu Creastǎ Mov surâse sigur pe el şi oarecum arogant. Dintre toţi cei prezenţi i se pǎrea cǎ o are cea mai mare.
 - Cred cǎ nu eşti mai breaz decât el. Este evident cǎ toţi veţi fi sclavii mei, inclusiv tu. Îmi veţi face laba cu ciocul de trei ori pe zi dacǎ o sa am chef.
             Cel Cu Creastǎ Verde cu Picǎţele şi Cel Cu Creastǎ Albastrǎ cu Pete Multicolore îl privirǎ dezaprobator.
 - Nu fi aşa de sigur – spuse Cel Cu Creastǎ Albastrǎ cu Pete Multicolore. Dupǎ ultímele cercetǎri se pare cǎ nu doar lungimea Tentaculului de Reproducere conteazǎ, ci şi alinierea planetelor din momentul fecundǎrii coroboratǎ cu alinierea planetelor din momentul eclozǎrii celui care fecundeazǎ.

Ceilalţi îl privirǎ cu neîncredere. Este adevǎrat cǎ în ultima vreme începuserǎ sǎ circule şi astfel de teorii, dar doar cei cu Tentacul mic credeau în ele.
 - Nu ştiţi cumva unde e buda? - întrebǎ Cel Cu Creastǎ Roşie cu Dungi Galbene.
- Vrei cumva sǎ fugi? – întrebǎ Cel Cu Creastǎ Mov. Ştii bine cǎ fuga de la locul eclozǎrii se pedepseşte cu tǎierea Tentaculului şi revocarea dreptului de vot.
- Tǎceţi! – tresǎri Cel Cu Creastǎ Verde cu Picǎţele. Mi se pare cǎ mişcǎ.

Atenţia tuturor fu captatǎ de Oul din mijloc care începuse sǎ pulseze uşor. Cea Cu Creastǎ Portocalie cu Dungi Şi Mai Portocalii, care stǎtuse pânǎ atunci retrasǎ într-un colţ se apropie nerǎbdǎtoare. Într-adevǎr, Oul era pe cale sǎ eclozeze. Toatǎ lumea era cu sufletul la gurǎ.
 Oul se sparse în mii de fragmente, iar din mijloc ţâşni Puiul. Toate privirile erau îndreptate spre creasta lui. Stupoare, aceasta era neagrǎ. Toţi îşi studiarǎ reciproc crestele. Uimire: niciuna nu era neagrǎ. Paralelozaurii se privirǎ tâmp unii pe alţii, apoi privirǎ tâmp la Cea cu Creastǎ Portocalie cu Dungi Şi Mai Portocalii
 Dupǎ reguli venite din negura timpului şi niciodatǎ puse la îndoialǎ, în acest colţ uitat de Univers lucrurile se petreceau în felul urmǎtor: în perioada de reproducere, pe lista fiecǎrei femele se înscria un numǎr variabil de masculi, care aveau fiecare un numǎr de trei încercǎri de a fecunda Oul. Cum creasta fiecǎrui paralelozaur era unicǎ, iar aceastǎ caracteristicǎ se moştenea le linie masculinǎ, era uşor de determinat care dintre ei era tatǎl. Acesta se bucura mai departe de statutul privilegiat de Partener al femelei asta incluzând un adăpost (paralelozaurii neînscrişi pe nici o listă sau respinşi fiind obligaţi să vagabondeze şi să se hrănească din gunoaie), iar ceilalţi erau obligaţi sǎ devinǎ Sclavi ai celor doi, pe întreaga perioadǎ de 491 de ani cât dura maturizarea preţiosului vlǎstar. Conform teoriei – nedovedite ştiinţific, dar verificatǎ de mii de ori în trecut – lungimea Tentaculului avea o importanţǎ covârşitoare în stabilirea Tatǎlui, ordinea în care se încerca fecundarea fiind total neimportantǎ.

- Mi se pare cǎ are ochii mei – spuse extraordinar de tâmp Cel Cu Creastǎ Roşie cu Dungi Galbene – iar ceilalţi îl privirǎ extraordinar de dezaprobator.
- Cum se poate aşa ceva? – întrebǎ Cel Cu Creastǎ Mov. O asemenea anomalie nu s-a mai vǎzut de la….de fapt niciodatǎ.
- Linişte! – spuse Cea cu Creastǎ Portocalie cu Dungi Şi Mai Portocalii. Vi-l prezint pe Paco, noul vostru Stǎpân. Lui şi mie ne datoraţi supunere pentru urmǎtorii 491 de ani.
Uşa se deschise şi în încǎpere intrǎ Cel Cu Creasta Neagrǎ. Sau acesta presupuserǎ toţi ceilalţi cǎ era numele lui, având în vedere cǎ avea o creastǎ neagrǎ. ”Paco” trebuia sǎ fie o poreclǎ, doar cine mai auzise de aşa un nume ridicol? Ca o altǎ particularitate, lungimea Tentaculului din dotare era în mod evident cu cel puţin 25 de bali mai mare decât a orcǎrui paralelozaur din cei prezenţi. Asistenţa era sideratǎ.
 - El, el, el...nu era pe listǎ – spuse Cel Cu Creastǎ Verde cu Picǎţele.
- Nu e corect – protestǎ şi Cel Cu Creastǎ Albastrǎ cu Pete Multicolore. Dacǎ ştiam nu ne mai înscriam pe listǎ.
- Eşti bou – interveni şi Cel Cu Creastǎ Mov. Nu tu ziceai ceva mai devreme ceva de alinierea planetelor?
 - Bǎieţi, bǎieţi, ajunge cu cearta – interveni Cea cu Creastǎ Portocalie cu Dungi Şi Mai Portocalii. Faptul e oricum consumat. Eu şi cu Paco ne cunoaştem de mult timp şi am hotǎrât sǎ-i fiu fidelǎ. Doar un era sǎ las pe seama sorţii urmǎtorul meu Partener şi să trebuiască să suport nişte muişti ca voi. Este vorba doar de 491 de ani pânǎ la urmǎ, nu? Şi apoi, dacǎ aţi fi ştiut de la început ce dotare are Paco v-aţi mai fi înscris pe lista mea ?
 - Vrei sǎ spui cǎ noi am fǎcut doar figuratie? Puteai sǎ ne spui de la început…
- Nu dragul meu, deloc. Veţi fi niste sclavi foarte folositori. Doar nu ai vrea sǎ ne creştem singur puiul? Acum gata cu vorba, haideţi cǎ avem de lucru!